Cenník stomatoprotetických náhrad

Platný od 1.3.2021

Fixné náhrady

1.Korunka alebo člen ochranného mostíka18 €
2.Čistenie a preleštenie  fixnej náhrady (1 člen)4 €
3.Čistenie dentálneho kovu (1 člen)3 €
4.Sklenený pilier90 €
5.Inlay koreňová – nepriama (aj ako pilier mostíka)22 €
6.Inlay koreňová – priama18 €
7.Inlay zirkónoxidová80 €
8.Korunka plášťová celoliata30 €
9.Korunka kovokeramická (alebo člen)65 €
10.Korunka zirkónoxidová, prevrstvená (alebo člen)110 €
11.Zásuvný spoj – matica alebo patrica35 €
12.Teflóny do zásuvných spojov15 €
13.Wax up modelácia20 €
14.Študijný model10 €
15.Sponová modelácia retenčných prvkov5 €

Snímateľné náhrady

1.Oprava snímateľnej náhrady bez podliatia10 €
2.Oprava snímateľnej náhrady s podliatím15 €
3.Náhrada vypadnutého zuba6 €
4.Vyčistenie (ultrazvuk+pieskovanie) a preleštenie
snímateľnej náhrady
20 €
5.Rebazácia40 €
6.Transparentné podnebie snímateľnej náhrady15 €
7.Mriežka strieborná do snímateľnej náhrady20 €
8.Mriežka zlatá do snímateľnej náhrady30 €
9.Celková snímateľná náhrada – štandard90 €
10.Celková snímateľná náhrada – Valplast145 €
11.Čiastočná snímateľná náhrada – štandard80 €
12.Čiastočná snímateľná náhrada – Valplast145 €
13.Skeletová konštrukcia (platňová alebo strmeňová)75 €
14.Sedlá snímateľnej náhrady70 €
15.Celková imediátna náhrada70 €
16.Čiastočná imediátna náhrada do 4 zubov45 €
17.Čiastočná imediátna náhrada – 5 a viac zubov55 €
18.Doplnenie a rozšírenie náhrady (+ zuby a spony)25 €
19.Liaty výstužný strmeň zanorený do živice20 €
20.Spona dvojramenná kombinovaná11 €
21.Spona trojramenná kombinovaná12 €
22.Spona trojramenná celoliata15 €
23.Spona liata priebežná na 1 zub6 €
24.Liaty oporný tŕň8 €
25.Nadštandardné zuby do protézy15 €