Cenník stomatoprotetických náhrad

Platný od 1.6.2022

Fixné náhrady

1.Korunka alebo člen ochranného mostíka20 €
2.Čistenie a preleštenie  fixnej náhrady (1 člen)4 €
3.Čistenie dentálneho kovu (1 člen)3 €
4.Sklenený pilier100 €
5.Inlay koreňová – nepriama (aj ako pilier mostíka)25 €
6.Inlay koreňová – priama22 €
7.Inlay zirkónoxidová (alebo fazeta)110 €
8.Korunka plášťová celoliata35 €
9.Korunka kovokeramická (alebo člen)75 €
10.Korunka zirkónoxidová, prevrstvená (alebo člen)130 €
11.Zásuvný spoj – matica alebo patrica40 €
12.Teflóny do zásuvných spojov20 €
13.Wax up modelácia25 €
14.Študijný model15 €
15.Sponová modelácia retenčných prvkov7 €